Całodobowa opieka nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 proponuje możliwość opieki nad starszymi oraz chorymi osobami w całej Polsce. Oferta stanowi różnorodne formy opieki, w tym opieka całodobowa, państwowe i prywatne domy opieki, a także domowe oraz stacjonarne hospicja. Pomoc adresowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących w wyniku choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez doświadczony personel lekarski, pielęgniarski, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl