protabim

Prota jest nowatorskim oprogramowaniem BIM przeznaczonym do projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych, złożonym z czterech modułów. Program Prota umożliwia szybką analizę i dokładne przygotowywanie konstrukcji budowlanych, automatyczne tworzenie rysunków i projektów, umożliwia wyznaczanie połączeń i detali stalowych, jak również zarządzenie i udostępnianie swoich projektów. Oprogramowanie to posiada przydatne funkcje w znacznym stopniu ułatwiające pracę, dzięki czemu doceniło go już wielu projektantów konstrukcji stalowych i żelbetowych na całym świecie. https://www.protabim.pl