adwokat od alimentów w Poznaniu

Alimenty to temat, które często wiąże się z silnymi emocjami i niedomówieniami. Termin ten odnosi się do obowiązku finansowego wsparcia członków rodziny, zwykle potomstwa lub byłego małżonka, w przypadku rozwodu. W Poznaniu, tak jak w całej Polsce, przepisy dotyczące alimentów są zdefiniowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Zasady alimentów w Poznaniu są podobne do tych w reszcie w Polsce. Alimenty są zakładane dla osób, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku potomstwa, obowiązek alimentacyjny ciąży na obojgu rodzicach, niezależnie od tego, z którym z rodziców dziecko przebywa. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak potrzeby dziecka, możliwości finansowe rodziców, a także standard życia, do którego dziecko było przyzwyczajone.Również w razie rozwodu, jeden z małżonków może być zmuszony do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka. Warunkiem jest to, że małżonek, który stara się o alimenty, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Takie alimenty są najczęściej przyznawane na okres trzech lat, chociaż istnieje możliwość, że mogą być przedłużane w wyjątkowych sytuacjach. alimenty Poznań